Sprzęt używany w leczeniu oraz adresy firm sprzedających

SAMOLECZENIE ASTMY

środki do zwalczania roztoczy sprzedają firmy:

www.synergiamed.pl    środek Alertex

cena z przesyłką ok. 37 zł

oraz
www.allergoff.pl

materiał firmy SECURA NOVA dystrybutora opisywanego sprzętu

adres: SECURA NOVA Sp. z o.o. Aleja 3 Maja 2 lok. 4 00-391 Warszawa tel/fax: (22) 625 61 43
www.securanova.com.pl
telefon: (22) 622 96 68 e-mail: secura@securanova.com.pl
Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową.

Sprzedają wysyłkowo sprzęt także inne firmy  np.
www.aeromedica.pl
Aero-MEDIKA Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. (22) 828 40 67, 0 600 477 482
e-mail: biuro@aeromedika.pl

 

pokrowce przeciwroztoczowe na materace do łóżek sprzedaje firma:
Allergopharma-Nexter Sp. z o.o.
ul. Gromadzka 59, 40-771 Katowice
tel. +48 32 257-13-01
tel. +48 32 251-43-19
e-mail: allergopharma-nexter@nexter.pl

PACJENT POWINIEN: zapewnić sobie stały, partnerski kontakt z lekarzem   prowadzącym,   wspólnie z nim zaplanować postępowanie,   unikać czynników wyzwalających,   regularnie monitorować własny stan oraz przestrzegać dyscypliny w przyjmowaniu właściwych leków przeciwastmatycznych,   prawidłowo (przez to efektywnie) korzystać z urządzeń ułatwiających przyjmowanie leków, oraz innych, poprawiących komfort i jakość życia

Poziomy wiedzy pacjenta: 

MIMIMALNY: pacjent zna różnicę między lekiem, który „zapobiega” i tym, który „przynosi ulgę”. Wie, że przy nasileniu się objawów, lek przynoszący ulgę może przyjmować częściej, lecz jeśli nie uzyska kontroli w czasie uzgodnionym z lekarzem, tego samego dnia zwróci się o pomoc medyczną
ŚREDNI: pacjent rozumie mechanizmy zachodzące w astmie, czynniki wyzwalające pogorszenie choroby i sposoby działania leków. Uzgodnił z lekarzem schemat dopasowania leczenia zapobiegawczego, jeśli istnieje stopniowe pogarszanie się objawów lub wartości szczytowego przepływu wydechowego. Uzgodnił również poziom objawów i wartość szczytowego przepływu wydechowego przy, którym zwraca się o pomoc medyczną,
MAKSYMALNY: pacjent wie jak postępować samodzielnie uwzględniają monitorowanie szczytowego przepływu; leczenie jest zgodne z wcześniej uzgodnionymi kryteriami (sezonowymi, sytuacyjnymi, objawowymi), wie kiedy rozpocząć krótkotrwałe stosowanie doustnych kortykosteroidów; sprawuje kontrolę nad astmą

PROFILAKTYKA:

Preparaty roztoczobójcze:         ACAROSAN – proszek       –         ALLERGOFF – spray –         ALLERGOFF – dodatek do prania – eliminacja roztoczy w trakcie prania w temp. 60°C

Testy na obecność roztoczy –         ACAREX – 10 testów wykazujących obecność roztoczy

SAMOKONTROLA ASTMY:

Pikflometry :

PERSONAL BESTJedyny na polskim rynku Pikflometr, zintegrowany z systemem trzech stref (zielona, żółta, czerwona)Personal Best jest wygodnym, przenośnym urządzeniem do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEFR), przydatnego w kontrolowaniu czynności układu oddechowego. Jeśli samopoczucie jest dobre, a oddech niczym nie zakłócony, wówczas wartości PEFR będą wysokie, charakterystyczne dla wieku, płci i wzrostu. W przypadku zaburzenia przepływu powietrza w drogach oddechowych np. gdy nastąpi skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk błony śluzowej czy zwiększenie wydzielania śluzu wtedy przepływ powietrza jest utrudniony, co powoduje, że wartości PEFR stają się mniejsze. Będzie to sygnał informujący o stopniu zaostrzenia obturacji (skurczu oskrzeli) oraz o ciężkości astmy MINI WRIGHT

Pikflometr MINI WRIGHT jest wygodnym, przenośnym urządzeniem do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEFR), przydatnego w kontrolowaniu czynności układu oddechowego. Jeśli samopoczucie jest dobre, a oddech niczym nie zakłócony, wówczas wartości PEFR będą wysokie, charakterystyczne dla wieku, płci i wzrostu. W przypadku zaburzenia przepływu powietrza w drogach oddechowych np. gdy nastąpi skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk błony śluzowej czy zwiększenie wydzielania śluzu wtedy przepływ powietrza jest utrudniony, co powoduje, że wartości PEFR stają się mniejsze. Będzie to sygnał informujący o stopniu zaostrzenia obturacji (skurczu oskrzeli) oraz o ciężkości astmy.

PIKO – 1           PIKO – 1 przeznaczony jest do monitorowania astmy oraz POChP w warunkach szpitalnych i domowych. Umożliwia pomiar nasilonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1 oraz szczytowego przepływu wydechowego (PEF). Przyjmuje się, że FEV1 jest najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem obturacji oskrzeli.           Wyniki pomiarów są zapisywane automatycznie w pamięci urządzenia.           PIKO – 1 posiada alarm poprawności wykonania testu. Wyniki pomiarów przechowywane w pamięci           PIKO – 1 przy pomocy opcjonalnego oprogramowania PikoTrend mogą zostać zapisane do pamięci komputera PC. PEF: zakres 15 – 999 l/min (rozdzielczość 1 l/min), FEV1: zakres 0,15 – 9,99 litra (rodzielczość 0,01 litra), DOKŁADNOŚĆ: PEF: +/-6,5% lub 15 l/min FEV1: +/-4% lub 0,1 litra           Mozliwość ustawienia wartości referencyjnych z wykorzystaniem opcjonalnego oprogramowania: – modyfikacja wartości granicznych każdego kolorowego pola (ze zmianą wartości co 10%), – wybór kolorowych pól odpowiednio dla PEF lub EFV1.

IN CHECK                 IN-CHECK jest małym, wygodnym, wielofunkcyjnym urządzeniem do pomiaru przepływu wdechowego. Szczelna maska (nakładana na ustnik) pozwala również na kontrolę przepływu wdechowego w górnych drogach oddechowych. Łatwość użycia i czyszczenia oraz dostępność wymiennych ustników jednorazowych oraz wielokrotnego użycia (do sterylizacji), pozwalają ograniczyć możliwość wtórnej infekcji w przypadku użycia w gabinecie lekarskim. Dla użytkowników In-Check, istotną będzie informacja, że są to ustniki identyczne do stosowanych w pikflometrze Mini Wright, również dostępnym w Secura Nova.

AIR ZONE                 Pikflometr AIR ZONE jest wygodnym, przenośnym urządzeniem do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEFR), przydatnego w kontrolowaniu czynności układu oddechowego. Jeśli samopoczucie jest dobre, a oddech niczym nie zakłócony, wówczas wartości PEFR będą wysokie, charakterystyczne dla wieku, płci i wzrostu. W przypadku zaburzenia przepływu powietrza w drogach oddechowych np. gdy nastąpi skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk błony śluzowej czy zwiększenie wydzielania śluzu wtedy przepływ powietrza jest utrudniony, co powoduje, że wartości PEFR stają się mniejsze. Będzie to sygnał informujący o stopniu zaostrzenia obturacji (skurczu oskrzeli) oraz o ciężkości astmy.

ASTMA MENTHOR                 Pikflometr ASTMA MENTHOR jest wygodnym, przenośnym urządzeniem do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEFR), przydatnego w kontrolowaniu czynności układu oddechowego. Jeśli samopoczucie jest dobre, a oddech niczym nie zakłócony, wówczas wartości PEFR będą wysokie, charakterystyczne dla wieku, płci i wzrostu. W przypadku zaburzenia przepływu powietrza w drogach oddechowych np. gdy nastąpi skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk błony śluzowej czy zwiększenie wydzielania śluzu wtedy przepływ powietrza jest utrudniony, co powoduje, że wartości PEFR stają się mniejsze. Będzie to sygnał informujący o stopniu zaostrzenia obturacji (skurczu oskrzeli) oraz o ciężkości astmy.

SYSTEMY PODAWANIA LEKÓW:

Inhalatory pneumatyczne
:
PARI,   VOYAGE ,  PHARMONEB ,   PROMENADE,  PROMENADE PLUS , PROMENADE CAR , MOBY NEB , SECURA NEB

Spejsery – przedłużacze:
OPTIHALER, OPTICHAMBER , AEROCHAMBER,ABLE SPACER

Inhalacje dolnych i górnych (nosa) dróg oddechowych
:
RINOFLOW ,  PARI Junior BOY , NEBULIZATORY PARI , PARI Therm, PARI PEP,

VOYAGE:
Inhalator pneumatyczny VOYAGE jest urządzeniem, które zmienia płynną postać leku w aerozol. Umożliwia to głębokie wnikanie Ściśle określonej dawki leku do układu oddechowego pacjenta i dokładne jego wchłanianie w drzewie oskrzelowym i pęcherzykach płucnych. Inhalacyjne podawanie leków gwarantuje miejscową jego depozycję na powierzchniowo zmienioną błonę śluzową oraz pozwala na istotne zmniejszenie dawki leku w porównaniu z innymi metodami jego podawania. •

PHARMONEB:
Inhalator pneumatyczny PHARMONEB jest urządzeniem, które zmienia płynną postać leku w aerozol. Umożliwia to głębokie wnikanie ściśle określonej dawki leku do układu oddechowego pacjenta i dokładne jego wchłanianie w drzewie oskrzelowym i pęcherzykach płucnych. Inhalacyjne podawanie leków gwarantuje miejscową jego depozycję na powierzchniowo zmieniona błonę śluzową oraz pozwala na istotne zmniejszenie dawki leku w porównaniu z innymi metodami.

PROMENADE                 Inhalator pneumatyczny PROMENADE jest urządzeniem, które zmienia płynną postać leku w aerozol. Umożliwia to głębokie wnikanie ściśle określonej dawki leku do układu oddechowego pacjenta i dokładne jego wchłanianie w drzewie oskrzelowym i pęcherzykach płucnych. Inhalacyjne podawanie leków gwarantuje miejscową jego depozycję na powierzchniowo zmienioną błonę śluzową oraz pozwala na istotne zmniejszenie dawki leku w porównaniu z innymi metodami jego podawania. •

PROMENADE PLUS
Inhalator pneumatyczny PROMENADE PLUS jest urządzeniem przenośnym

PROMENADE CAR
Inhalator pneumatyczny PROMENADE CAR jest urządzeniem do podłączenia w samochodzie.

MOBY NEB
MOBYNEB skompletowany z nebulizatorem MEFAR 2000 działa jak tradycyjny inhalator, z tym, że jego wysoka wydajność pozwala na zredukowanie czasu inhalacji. MOBYNEB użyty z końcówką donosową RINOWASH, dzięki zdolnościom wytwarzania gęstego aerozolu zawierającego duże cząstki, gwarantuje doskonałą penetrację jam nosa, nosogardzieli, gardła i tchawicy.

WAŻNA INFORMACJA:

Najliczniejszą grupę inhalatorów z lekami stanowią indywidualne inhalatorki ciśnieniowe – MDI. Są to urządzenia małe, przenośne, szybkie w użyciu, wielodawkowe. Uważa się, że niepowodzenia w leczeniu za pomocą tych urządzeń sięgają nawet 50% dzieci, co wiązać należy przede wszystkim z trudnościami w koordynacji wdechowo-ruchowej. Depozycja płucna aerozolu generowanego z inhalatorków ciśnieniowych jest stosunkowo niska i wynosi przeciętnie 10-12%. W metodzie tej gazem nośnym aerozolu są freony; powodują one u wielu chorych, zwłaszcza jednak u dzieci nadreaktywnych, podrażnienia dróg oddechowych objawiające się kaszlem, uczuciem „zatkania”, a nawet krótkotrwałymi stanami spastycznymi oskrzeli.* W związku z powyżej opisanymi niedogodnościami technicznymi przy stosowaniu inhalatorków ciśnieniowych MDI, zwłaszcza u dzieci, stosuje się tzw. „spacery”, czyli przedłużacze o różnej pojemności, dzięki którym istnieje możliwość pobierania aerozolu w czasie kilku spokojnych głębokich wdechów. (Bądź jednego wdechu jak w przypadku OPTIHALERA. Metoda ta pozwala ograniczyć drażniące działanie freonu oraz zwiększa depozycje w drzewie oskrzelowym, ograniczając ją w jamie ustnej i gardle, co na przykład przy stosowaniu wziewnych kortykosteroidów zmniejsza ryzyko wystąpienia kandydozy (grzybicy) w tym regionie.

OPTICHAMBER :
jest typem „spejsera” małej (zoptymalizowanej badaniami) objętości (218 ml), w podstawowej wersji z ustnikiem, z możliwością użycia miękkich, silikonowych maseczek dostępnych w trzech rozmiarach. Elastyczny łącznik pozwala na stosowanie „spacera” z dowolnymi lekami w aerozolu (MDI). Wmontowany w łączniku sygnał dźwiękowy „pilnuje”, by przyjęcie leku ze spejsera nie odbywało się na zbyt szybkim i gwałtownym wdechu. Optymalny wdech, to wdech na granicy dźwięku.  OPTICHAMBER wyposażony jest w unikalny, niskooporowy, wymienny płatek zaworu wdechowego. Jak wykazuje praktyka jest to najszybciej zużywająca się część „spejsera” (ok. pół roku przy dwukrotnym użyciu w ciągu dnia). Nowoczesna konstrukcja maseczek zapewnia dokładne przyleganie do twarzy co zapobiega przedostawaniu się leku do otoczenia jak również eliminuje w dużym stopniu niekorzystną „przestrzeń martwą”, stanowiącą wadę większości spejserów z maskami.

AEROCHAMBER (VHC):
jest typem „spejsera” małej objętości (175 ml), wyposażonym w miękką silikonową maseczkę. Elastyczny łącznik pozwala na stosowanie „spejsera” z dowolnymi lekami w aerozolu (MDI).  AEROCHAMBER wyposażony jest w dwa niskooporowe zawory: wydechowy i wdechowy, specjalnie zaprojektowane dla niemowląt i dzieci. Ich konstrukcja jak i użyte materiały całkowicie eliminują wysiłek przy wdechu i wydechu. Dokładne przyleganie maseczki do twarzy zapobiega przedostawaniu się leku do otoczenia Umieszczenie zaworków blisko ust i nosa eliminuje w dużym stopniu niekorzystną „przestrzeń martwą”, stanowiącą wadę większości spejserów z maskami.

ABLE SPACER :
jest typem „spejsera” małej objętości (125 ml). Elastyczny łącznik pozwala na stosowanie „spacera” z dowolnymi lekami w aerozolu (MDI). •          ABLE SPACER posiada na stałe wmontowany sygnał dźwiękowy optymalizujący sposób przyjmowania leku w aerozolu. Uchylna przednia część (od strony ustnika) pozwala na dostęp do komory, łatwiejsze mycie oraz możliwość przechowywania leku wewnątrz „spejsera” (patrz zdjęcie powyżej) .  ABLE SPACER wyposażony jest w unikalny, niskooporowy, zawór wdechowy, specjalnie zaprojektowany dla niemowląt i dzieci. Ich konstrukcja jak i użyty materiał całkowicie eliminuje wysiłek przy wdechu i wydechu.

Zapalne patologiczne zmiany w górnych drogach oddechowych (GDO) często charakteryzują się obecnością wydzielin kataralnych, śluzowo-ropnych i zeskorupiałych. Mogą one powodować przewlekłe choroby oraz komplikacje, wywierające także wpływ na stan zatok nosowych i ucha środkowego.  W takich przypadkach skuteczne leczenie musi przede wszystkim obejmować rozmiękczenie gęstych wydzielin, a następnie usunięcie ich.  Głównymi cechami, które urządzenie powinno mieć po to, aby było ono w stanie spełnić wyżej podane zadania są:
– zdolność wytworzenia gęstego aerozolu zawierającego duże cząsteczki rozpylonego środka płuczącego (o średnicy około 20 mikronów), które penetrowałyby jamy nosowe i oczyszczały je.
– zdolność wytworzenia dodatkowego ciśnienia, które pozwoliłoby dojść uwodnionym cząstkom środka płuczącego do jam nosowych i trąbki Eustachiusza bez stwarzania jakiegokolwiek zagrożenia dla pacjenta.
Standardowe inhalatory pneumatyczne i ultradźwiękowe nie są w stanie spełnić tych zadań z powodu swej całkowicie różnej funkcjonalnej i strukturalnej charakterystyki. Z tego też względu używane one są do zupełnie innych zabiegów leczniczych.

REHABILITACJA :

Autodrenaż oskrzeli :RC Cornet
Dodatnie ciśnienie wydechowe, trening mięśni wdechowych :Treshold IMT, Treshold PEP , Pflex

RC Cornet umożliwia choremu samoterapię o dużej skuteczności, może być użyty wszędzie i zawsze kiedy zachodzi taka potrzeba .  Ułatwia usuwanie wydzieliny oskrzelowej .Chroni przed nieproduktywnym kaszlem. Ułatwia oddychanie.Poprawia wentylację płuc.  Zwiększa siły witalne organizmu. Zmniejsza duszność.
RC Cornet jest małym aparatem, którego użycie spełnia wszystkie wymogi zabiegów mających na celu usuwanie wydzieliny z oskrzeli:         Wydłużony wydech z podwyższonym ciśnieniem w oskrzelach powoduje usunięcie wydzieliny z drobnych i wiotkich oskrzeli i przemieszczenie ich do oskrzeli dużych.  Podwyższone ciśnienie w oskrzelach, zawsze właściwie dobrane, zapobiega przedwczesnemu wydechowemu zamykaniu się oskrzeli. Wibracje ciśnienia powodują drgania ścian oskrzeli, które ułatwia odrywanie się i ewakuację śluzu.  pomoc fizjoterapeuty lub członków rodziny ogranicza się do przypomnienia lub nadzoru wykonywanych zabiegów (dzieci).

TRESHOLD IMT, PEP :
jest urządzeniem do Treningu Mięśni Wdechowych, gwarantujący stały, indywidualnie ustalony przez lekarza, wysiłek treningowy, który w efekcie: – zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni wdechowych poprzez wytwarzanie odruchu warunkowego, według tej samej zasady, która jest stosowana w treningu obciążeniowym (siłowym), a także, – zwiększa tolerancję na ćwiczenia, również u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i mukowiscydozą. TRESHOLD IMT posiada możliwość indywidualnego dostosowania oporu wdechowego w granicach 7 – 41 cm H2O z dokładnością ustawienia oporu 2 cm H2O. •          TRESHOLD PEP. Ciśnienie zewnątrz płucne, potrzebne do usunięcia wydzieliny z obwodowych odcinków oskrzeli, doprowadza do zapadania się (zamykania) dróg oddechowych na wysokości oskrzeli pod segmentowych i do skutecznego zablokowania przemieszczania wydzieliny w kierunku tchawicy. W celu zapobieżenia przedwczesnemu wydechowemu zamknięciu się niestabilnych oskrzeli należy uwzględnić utrzymanie podwyższonego ciśnienia „słupa” powietrza w drogach oddechowych w czasie wydechu. Dodatnie Ciśnienie Wydechowe uzyskiwane przy pomocy TREHOLD PEP połączone z forsownymi wydechami, pozwala uzyskać efekt oczyszczania dróg oddechowych z uniknięciem zapadania się ścian oskrzeli. TRESHOLD PEP posiada możliwość indywidualnego dostosowania oporu wydechowego w granicach 4 – 20 cm H2O z dokładnością ustawienia oporu 1 cm H2O. •

INNE  :        MEFAR 2000 –         RINOWASH –         MB2 –         MB5 –         SIDESTREAM –         VENTSTREAM

URZĄDZENIA POMOCNICZE:

Ssaki –         Ssak SP40 –         Ssak M20 –         Ssak SP30 •          Pulsoksymetry •          SSAK SP40                 SP40 należy do „rodziny” uniwersalnych, przenośnych ssaków chirurgicznych. Mały, lekki przenośny, wyposażony w bezolejową pompę pneumatyczną zasilaną prądem 220V, przystosowany jest do pracy ciągłej. Jak wykazała praktyka, może on być stosowany w szpitalach, gabinetach lekarskich, jak również w domu pacjenta. Precyzyjna, płynna regulacja siły ssania stwarza możliwość szerokiego stosowania w usuwaniu płynów ustrojowych, w tym również z dróg oddechowych. •          SSAK M20                 M20 to mały, lekki, przenośny ssak, wyposażony w pneumatyczną pompę bezolejową zasilaną prądem 220V. Urządzenie przystosowane jest do pracy ciągłej. Jak wykazała praktyka, może być stosowany w szpitalach, gabinetach oraz w domu pacjenta do usuwania płynów ustrojowych, w tym również z dróg oddechowych.
Szczególnie wyróżniające jego cechy to: bezolejowa sprężarka pozwala na ciągłą, nie wymagającą konserwacji pracę, zwarta obudowa, małe gabaryty i wygodny uchwyt, płynna, precyzyjna regulacja ciśnienia ssania, automatyczne wyłączanie w przypadku przepełnienia zbiornika, wybór pojemności zbiorników, możliwość sterylizacji w autoklawach w temperaturze 120oC zbiornika i rurek łączących, płynna regulacja przepływu w granicach 0 – 600 mm Hg •          SSAK SP30                 SP30 należy do „rodziny” uniwersalnych, przenośnych ssaków chirurgicznych. Mały, lekki przenośny, wyposażony w bezolejową pompę pneumatyczną zasilaną prądem 220V, przystosowany jest do pracy ciągłej. Jak wykazała praktyka, może on być stosowany w szpitalach, gabinetach lekarskich, jak również w domu pacjenta. Precyzyjna, płynna regulacja siły ssania stwarza możliwość szerokiego stosowania w usuwaniu płynów ustrojowych, w tym również z dróg oddechowych.