Pobieranie leków do nosa

Lek do nosa podawać metodą ” na krzyż” – prawą ręką do lewego nozdrza a lewą ręką do prawego nozdrza.

Chodzi o uniknięcie podawania leku na wrażliwą przegrodę nosa.

Na ostatniej stronie: „zdjęcia” dokładniejsze instrukcje.