Immunoterapia – odczulanie

Raport konsensusu PRACTALL: – międzynarodowe ustalenia ekspertów medycznych

Leczenie astmy alergicznej Immunoterapia

W raporcie przedstawiono również przegląd dowodów w odniesieniu do immunoterapii alergenowej. Modulacja odporności jest jedyną metodą pozwalającą na modyfikację procesu chorobowego leżącego u podłoża astmy alergicznej w dłuższym okresie czasu. Przy odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo może być stosowana nawet u dzieci w wieku 3 lat. Termin immunoterapia alergenowa określa podawanie stopniowo zwiększanej dawki określonego alergenu lub alergenów przez dłuższy okres czasu, aż do osiągnięcia poziomu terapeutycznego, który zapewnia ochronę przed objawami alergicznymi związanymi z naturalną ekspozycją na alergen. Immunoterapia swoista może również zapobiegać nowym uczuleniom na inne alergeny. Raport stwierdza, że terapia taka może również poprawić kontrolę astmy, zapobiegać progresji alergicznego nieżytu nosa w kierunku astmy i zmniejszać rozwój astmy u dzieci z alergiami sezonowymi. Efekt immunoterapii jest trwały nawet po zaprzestaniu terapii, dając w rezultacie długotrwałą remisję kliniczną objawów alergicznego nieżytu nosa. W oparciu o metaanalizę 75 badań klinicznych, immunoterapia może być zalecana pacjentom chorym na astmę z potwierdzonym uczuleniem na dane alergeny. Skuteczność immunoterapii zależy od jakości zastosowanych ekstraktów alergenowych